ยาและอาหารที่มีผลต่อการตั้งครรภ์

กลุ่มยาและอาหารที่มีผลต่อทารกระหว่างการตั้งครรภ์

คุณแม่บางท่านสงสัยว่าหากใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์จะมีปัญหากับเด็กในท้องไหม แล้วยากลุ่มใดบ้างที่มีผลโดยตรงกับเด็ก ต้องเรียนให้ว่าที่คุณแม่ทั้งหลายทราบก่อนเลยว่า ยาบางกลุ่มหรืออาหารบางจำพวกมีผลต่อพัฒนาการทารกในครรภ์หากมีความจำเป็นต้องใช้ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ อย่าให้ผู้ที่รับความเสี่ยงเป็นทารกในครรภ์เลย ลูกคุณคุณน่าจะรักเขาให้มากว่าไหมครับ
กลุ่มยาและอาหารที่มีความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์

ยาและอาหารที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ยาและอาหารที่มีผลต่อการตั้งครรภ์
ยาและอาหารที่มีผลต่อการตั้งครรภ์

– แอลกอฮอล์ จะทำให้เกิดอาการพิษสุราต่อเด็กในครรภ์ ทำให้ทารกเจริญเติบโตช้า ปัญญาเสื่อม มีความผิดปกติของสมอง ใบหน้า หัวใจ เส้นเลือด และแขนขา
– ยาระงับการชัก เช่น Phenytoin,Valpoic acid จะส่งผลทำให้เจริญเติบโตช้า ปัญญาเสื่อม ศีรษะเล็ก ปากแหว่ง เพดานโหว่ ไม่มีกะโหลกศีรษะและมีช่องโหว่ที่สันหลัง
– ยารักษาโรคไทรอยด์ ทำให้ต่อมไทรอยด์ของเด็กใหญ่ มีอาการขาดฮอร์โทน
– ยาเตตร้าซัยคลิน (Tetracycline)มีผลทำให้ฟันมีสีดำ ต้อกระจก กระดูกไม่พัฒนา ฯลฯ
– ยา Isotretinoin หรือที่บางคลีนิคเรียกว่า Roaccutane ซึ่งเป็นยากินใช้รักษาสิวหัวช้างและสิวชนิดรุนแรง อาจทำให้ทารกไม่สมประกอบ ผิดรูปร่างไปได้

ยาและอาหารที่มีผลต่อการตั้งครรภ์
ยาและอาหารที่มีผลต่อการตั้งครรภ์

– ยารักษามะเร็ง อาจเป็นพิษต่อทารก ทำให้เกิดปากแหว่ง เพดานโหว่ และผิดรูปร่าง
– ฮอร์โมนเพศ อาจส่งผลต่อพัฒนาการของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศและการสืบพันธ์ของทารกให้ผิดปกติได้
– ยารักษาโรคไมเกรนกลุ่ม ergotamine ส่งผลต่อการบีบตัวของมดลูกอาจทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดหรือแท้งได้
– ยาแอสไพรินและไอบูโพรเฟน ซึ่งเป็นยาแก้ปวดลดไข้แก้อักเสบ อาจส่งผลรบกวนการแข็งตัวของเลือด และเพิ่มโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในขณะตั้งครรภ์ได้
– ยาต้านแบคทีเรียกลุ่มเตตาไซคลีน มีผลไปเกาะกับกระดูกและฟัน ทำให้เด็กมีกระดูกและฟันไม่สมบูรณ์ ฟันเป็นสีเหลืองและฟันผุได้ง่าย

ยาและอาหารที่มีผลต่อการตั้งครรภ์
ยาและอาหารที่มีผลต่อการตั้งครรภ์

จะเห็นได้ว่ามียาหลายกลุ่มด้วยกันที่มีผลต่อการพัฒนาการของทารก จะใช้ยาอะไรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้นะครับ ผมเชื่อว่าแม่ทุกคนรักลูกถึงแม้นว่าจะยังไม่เห็นหน้าแต่ ท่านก็ห่วงใย อีกอย่างคือต่อให้เขาครอดออกมาแล้ว ระยะในนมยาบางตัวก็มีผลต่อเด็ก เพราะฉนั้นปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ ไม่ควรซื้อยามากินเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *